Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Γείωση τοποθετημένη στο δημόσιο πεζοδρόμιο

Εδώ έχουμε την μέγιστη κακοτεχνεία. Μία γείωση τοποθετημένη στο δημόσιο πεζοδρόμιο.
Είτε είναι η γείωση του σπιτιού είτε του φυσικού αερίου (όπως και να έχει και οι δύο πρέπει να είναι ισοδυναμικά συνδεδεμένες), είναι τοποθετημένη στο δημόσιο  πεζοδρόμιο. Πράγμα που απαγορεύεται. Γιατί κάθε εργασία στο πεζοδρόμιο από τον δήμο, θα την κόψει χωρίς προειδοποίηση!Κι έτσι ό,τι και αν γειώνεται σε αυτήν την γείωση απλά δεν θα γειώνεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου