Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Οι IP βαθμοί προστασίας. Μάθετε ποιοι είναι και τί σημαίνουν.1ος αριθμός
  Δοκιμασία προστασίας από στερεά σωματίδια
  2ος αριθμός
  Δοκιμασία προστασίας από υγρά
ΙΡ0xΚαμιά προστασία
IPx0
  Καμιά προστασία

ΙΡ1x
Προστασία από εισχώρηση μεγάλων σωμάτων διαμέτρου 50mm IP x1
IPx1

Προστασία από σταγόνες νερού

ΙΡ2x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 12,5mm
IPx2
Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 15 μοίρες

ΙΡ3x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 2,5mm
IPx3
Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 60 μοίρες

ΙΡ4x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 1,0mm
IPx4
Προστασία από υγρό εκτοξευόμενο από οποιαδήποτε διεύθυνση

ΙΡ5x
Προστασία από εισχώρηση σκόνης σε τέτοια ποσότητα
ώστε να προκαλέσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού

IPx5
Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό πίεση

ΙΡ6x
Πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης
IPx6
Προστασία από νερό εκτοξευόμενο
υπό υψηλή πίεση ή από συνθήκες που συναντώνται σε κατάστρωμα πλοίου

 

 

IPx7
Προστασία από ασυνεχή βύθιση σε νερό

 

 

IPx8
Προστασία από συνεχή βύθιση σε νερό υπό συγκεκριμένη πίεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου